English

image/svg+xml

svenska

Biomølle for neddeling af biomasse.

EUROmilling a/s fremstiller Biomøller og komplette formalingsanlæg til neddeling af fiberholdige materialer, såsom træpiller, træflis, halm, strå, pulp, papir, samt restprodukter fra landbrug og industri.

Specialudstyr for fin-neddeling af biomasse med højt vandindhold.

Inden for kraftværksindustrien søger mange energivirksomheder at erstatte en del af olie- og kulbrændslet med biobrændsel, herunder træpiller og træflis, samt våd træflis.

Vores Biomølle er udviklet til neddeling af træpiller og flis til træpulver, som herefter anvendes som brændsel i kedler på kraftværker.

Erfaringer fra installation på kraftværk:

Formaling af træpiller til træpulver for indblæsning i kedel.
Biomølle EUB-8000 UNIT inkl. motor 132kW. Sold i mølle Ø3,5mm.
Kapacitet: 6,8tons/timen med 60kW forbrug.
Energiforbrug 9,2kW/ton.