English

image/svg+xml

svenska

Formaling, blanding, transport.

Brochure
Whatever your challenge, we have the solution.
Et billede, der indeholder tekst Automatisk genereret beskrivelse

Siden 1994 har EUROmilling a/s leveret maskiner og maskinanlæg til olie industrien, samt træbearbejdnings ­ fiske og den kemiske industri. Som et resultat af vores erfaringer og langvarig tilstedeværelse på markedet, er EUROmilling a/s den førende virksomhed inden for udvikling af innovative teknologier indenfor vores kompetence område der er formaling, blanding, udmaling, transport.

I løbet af al denne tid har EUROmilling opnået stor erfaring inden for formaling, blanding, udmaling og transport af mange forskellige materialer.

Maskinanlægs løsninger

Kravet til konkurrencedygtighed skærpes dag for dag, hvilket blandt andet medfører øget fokus på udvikling, optimering og rationalisering i produktionsleddet. EUROmilling a/s udvikler proces anlæg samt kunde specifikke specialmaskinanlæg. Vi tilbyder en professionel sparring og nye ressourcebesparende opfindelser til produktionen.

Rådgivning og projektstyring

Udvikling af procesanlæggende foregår i tæt samarbejde med kunden. EUROmilling a/s tilbyder rådgivning i forbindelse med udviklingen af alle anlæg , samt foretager den nødvendige projektering. For at sikre at løsningerne opfylder de stillede krav, har EUROmilling a/s udviklet et projektstyringssystem som bl.a. sikrer, at alle maskinspecifikationer er beskrevet inden konstruktionsfasen påbegyndes. Systemet sikrer ligeledes, at der i hele projektforløbet er sporbarhed for alle væsentlige beslutninger, samt at kunden løbende bliver informeret om projektforløbet.

Teknisk produktudvikling og konstruktion

EUROmilling a/s har en fast stab af dygtige produktudviklere og konstruktører som arbejder med de mest moderne tegneprogrammer på markedet, hvilket betyder, at vi i dag udelukkende udvikler og konstruerer i 3D programmer. Dette giver os bl.a. mulighed for at kunne præsentere vore konstruktioner på en e-drawing, hvilket giver vore kunder et fuldt overblik over maskin anlæggende.

Produktion.

Vores værksted kan løse et bredt spekter af opgaver, og er primært gearet til at løse udviklingsopgaver. Derfor benytter EUROmilling a/s sig i stor udstrækning af egne medarbejdere der deltager i produktionen af de udviklede maskinanlæg. For at sikre kvaliteten i maskinprojekterne sker alt samling og montage af komponenter i vores montageafdeling, hvor vores dygtige medarbejdere kontrollerer at alle dele i anlægget er fuldt funktionsdygtige.

Indkøring og test.

Grundig test og afprøvning er en forudsætning for at et maskinanlæg bliver en succes. Derfor bliver alle større maskinanlæg opstillet og gennemtestet på vores fabrik i Tølløse . Her er der mulighed for at afprøve alle maskinens funktionselementer, samt at få optimeret udstyret inden det opstilles og indkøres hos vores kunder. EUROmilling a/s arbejder ligeledes med en fast procedure for maskintest. Efter endt indkøring på vor fabrik afsluttes der med en FAT (Factory Acceptance Test). Ved denne test godkendes alle maskinens funktionselementer. Når maskinanlægget er opstillet og indkørt hos kunden afsluttes der med en SAT (Site Acceptance Test), hvor det dokumenteres at alle maskinens funktionselementer modsvarer de stillede maskinspecifikationer.

Service og vedligeholdelse.

EUROmilling a/s tilbyder servicekontrakter på anlæg og maskiner som indeholder faste serviceintervaller, hvilket sikrer en optimal drift af maskinen og forebygger maskinnedbrud.

Produktionsoptimering.

Med baggrund i vores medarbejderes store kompetencer tilbyder EUROmilling a/s ligeledes konsulentbistand i forbindelse med produktionsoptimering af eksisterende automationsanlæg. Opgaver som kan nævnes i denne forbindelse er bl.a. eliminering af flaskehalse, reduktion af kassationsprocenter, ergonomiske løsninger samt forøgelse af kapaciteter.